konec léta 1918
Právo na vlastní stát

Úspěšné vystoupení čs. jednotek v bitvě u Zborova a ovládnutí transsibiřské magistrály přinášelo úspěchy i na diplomatickém poli. Poprvé bylo vytvoření samostatného Československa deklarováno v Prohlášení Českého komitétu zahraničního v Paříži 14. listopadu 1915. Zaktivovalo krajanské spolky v zahraničí, především v USA, a ty se snažily pro myšlenku získat podporu místních vlád. Díky čs. legionářům dostala idea konkrétnější podobu a T. G. Masaryk získal v průběhu roku 1918 uznání nezávislosti od hlavních mocností Dohody. Nechal pak v Paříži vytvořit prozatímní československou vládu, která byla v červnu 1918 mezinárodně uznána ve Francii, o měsíc později ve Velké Británii a v září v USA a Japonsku. Oficiálně byla samostatnost Československa uznána až na Pařížské mírové konferenci roku 1919.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.