20. července 1917
Ústup z Tarnopole

Po bitvě u Zborova chtěli Němci ztracené pozice rychle získat zpět, především ty, které držely naše legie. Ruské jednotky, rozkládané bolševickou propagandou, ustupovaly a odmítaly bojovat. Čechoslováci se tak opět ocitli v první linii. Ruské velení se spoléhalo na to, že by svým příkladem mohli strhnout i jejich vlastní vojáky. Boj čekal legionáře 20. června 1917 u Volosůvky. Němci tam měli velkou početní přesilu a čs. jednotkám hrozilo obklíčení, ovšem št. kapitán Gajda dal rozkaz k protiútoku na bodáky. Takovým bojovým odhodláním nepřítele zcela zaskočil. Čechoslovákům se tak podařilo krýt ruský ústup. Sami se pak stáhli k městu Tarnopol, které mezitím rabovali ruští dezertéři. Obrana Tarnopole přispěla vedle bitvy u Zborova k proslulosti československých legií. Ruské velení si je nemohlo vynachválit.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.