8. března 1917
Únorová revoluce

Rusko si ve Velké válce nevedlo dobře. Obrovské lidské i územní ztráty měly pochopitelně vliv na hospodářskou situaci v zemi. Krizi ještě zvyšoval zastaralý autokratický politický systém. Nespokojenost lidu vyvrcholila 8. března 1917 (podle tamního kalendáře 23. února), kdy v hlavním městě Petrohradě vypukly demonstrace a stávky a zároveň se k protestujícím přidala i petrohradská vojenská posádka. Car Mikuláš II. abdikoval 15. března ve prospěch svého bratra Michaila, který však trůn odmítl. K moci se dostala Prozatímní vláda. Ta ovšem ihned veřejně prohlásila, že Rusko dodrží závazky vůči Dohodovým spojencům a bude pokračovat ve válce. Vládní proklamace vedla k dalším lidovým nepokojům, což prospělo vzestupu bolševiků, kteří postupně ovládli petrohradskou radu (sovět), s ní armádu a do konce roku 1917 i celé Rusko.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.