18. listopadu 1918
Kolčakův převrat

O vrtkavosti politické situace v Rusku svědčil i puč, který provedli důstojníci ruské Sibiřské armády v Omsku 18. listopadu 1918. Tamní tzv. Všeruská vláda byla uvězněna a moci se chopil Alexander V. Kolčak, který se prohlásil vrchním velitelem ruské armády a především vrchním vládcem Ruska. Toto velikášství jakoby předznamenalo celou dobu jeho vlády. Jeho neschopnost udržet si moc dobře vystihuje provolání velení Čs. vojska na Rusi: „Za necelý rok svého trvání vláda admirála Kolčaka definitivně zahubila a rozvrátila frontu i týl.“ Admirál totiž nastolil tzv. Bílý teror. Popravoval nejen bolševiky, ale téměř všechny své odpůrce napříč politickými stranami a přesvědčením. Čechoslováci proto od svého bývalého spojence dali ruce pryč. I na jejich doporučení se západní spojenci vzdali myšlenky intervence do Ruska a pomoci Bílé armádě.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.