říjen 1917
Evakuace do Francie

V brestlitevské mírové smlouvě se bolševická vláda zavázala, že na svém území nestrpí vojenské oddíly nepřátelské Centrálním mocnostem. To platilo i pro čs. legie, které náhle musely řešit problém, jak Rusko opustit. První možnost byla přes severské přístavy Murmansk a Archangelsk, kterou už 15. října 1917 využil první transport vedený O. Husákem. Na odplutí ale čekal čtyři měsíce v zimě a s nedostatkem jídla. Přístavy mezitím zamrzly, což bránilo evakuaci i dovozu zásob. Čs. vojáci se obávali, aby je nepotkal osud srbských legií, které bolševici odzbrojili a internovali v Kazani. Také Čechoslováci byli v severních přístavech rozděleni a částečně odzbrojeni. Nakonec odtamtud vyrazila s legionáři jen dvě plavidla a sám Masaryk následně změnil plán odsunu, a to po transsibiřské magistrále na Dálný východ a pak dál kolem světa do Evropy.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.