od počátku roku 1919
Transport do Evropy

Na konci roku 1917 už měly československé jednotky přes 40 000 mužů. T. G. Masaryk se spolu s ČSNR rozhodl tyto v bojích zocelené vojáky z Ruska odvézt. Tamní poměry byly totiž chaotické a jednání bolševiků i jiných samozvaných vlád nepředvídatelné. Jako výchozí přístav pro transport do Evropy byl vybrán relativně bezpečný Vladivostok. Legionáři tu měli silné ekonomické zázemí, především obchodní sklady, přes něž plynulo zboží z dalších jejich obchodních aktivit v Rusku do vlasti. Zisky měly pomoci uživit evakuované. Místo boje tam proto legionáři především pracovali. Ostatně tamní bolševiky dokázali zneškodnit během jediného dne. Dokladem úspěšného hospodaření bylo mimo jiné zakoupení japonské lodi Taikai Maru, která se pak pod jménem Legie stala prvním námořním plavidlem budoucí československé flotily.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.