-432 milionů až -418 milionů
Eurypterus

Až 60 cm dlouhý „mořský škorpion“ Eurypterus je nelépe prozkoumaným zástupcem kyjonožců – vymřelé skupiny klepítkatců, mezi které patří i skuteční štíři. Jejich nejbližšími žijícími příbuznými jsou mořští ostrorepi. Největší zástupci kyjonožců dosahovali délky až 2,5 metru, rod Eurypterus byl však dlouhý nanejvýš 60 cm. Kyjonožci se živili lovem nebo jako mrchožrouti a před jinými predátory jejich tělo chránil silný exoskelet. Ve vodě plavali pomocí širokých pádlovitých končetin na hlavohrudi. Jejich dýchacím orgánem byly takzvané plicní vaky, které umožňují výměnu atmosférických plynů. Teoreticky tedy kyjonožci byli schopni dýchat i na souši. Eurypterus vyhynul asi před 418 miliony let, poslední kyjonožci však vymizeli až před 252 miliony lety během velkého vymírání na konci permu.  

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.