-380 milionů až -358 milionů
Dunkleosteus

Ve své době – období prvohor devonu – byl 10 metrů dlouhý  a4 tuny těžký Dunkleosteus vrcholovým predátorem. Ohrozit dospělého jedince krytého kostěným pancířem, který pokrýval hlavu a hruď, mohl jediný tvor – jiný Dunkleosteus. Na zkamenělinách pancířů byly objeveny stopy po „zubech“, které těmto rybám trčely z tlamy. Ve skutečnosti to však nebyly zuby, ale ostré kostěné výčnělky, které Dunkleosteus využíval jak v soubojích s příslušníky svého druhu, tak při lovu žraloků, jiných druhů pancířnatých ryb nebo hlavonožců, jejichž tělo kryla pevná schránka. Navíc měl extrémně silný stisk čelistí, které se dovedly bleskurychle otevřít a zase zaklapnout. Fosilie ryb rodu Dunkleosteus byly objeveny v Severní Americe, Evropě i Belgii. Vyhynul před asi 360 miliony lety, v době, kdy se objevili první čtyřnožci.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.