Popsán 1824
Megalosaurus

Možná až 9 metrů dlouhý a tunu vážící teropod megalosaurus je vůbec prvním popsaným dinosaurem. Byl popsán v roce 1824, už v roce 1677 ale byla ve vápencovém lomu v hrabství Cornwall objevena část jeho stehenní končetiny. Tehdejší vědci došli ke správnému názoru, že „cornwallská kost“ patří nějakému obrovskému živočichovi, který už nežije. Dinosaurus ani jiný druhohorní plaz jim ale na mysl nepřišel – místo toho spekulovali římských válečných slonech a biblických obrech.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.