Popsán 1969
Deinonychus

Objev deinonycha silně podpořil teorii o tom, že ptáci a dinosauři jsou si blízce příbuzní. Jeho anatomie současně přesvědčila pochybující vědce o tom, že dinosauři nebyli pomalým a tupým evolučním omylem, ale velmi úspěšnými, hbitými a inteligentními tvory. Pravděpodobně opeřený deinonychus patřil mezi takové srpodrápé dinosaury, kteří nesli na jednom z prstů zadních končetin prodloužený dráp. Při chůzi jej pravděpodobně nosili zvednutý a využívali jej jako zbraň ve chvíli, kdy vysokým skokem útočili na kořist.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.