-17 milionů až -600 let
Moa

Nelétaví ptáci moa (řád Dinornithiformes ) byli obyvateli Nového Zélandu. Největší druhy dosahovaly výšky víc než 3,5 metru a hmotnosti asi 230 kg. Byli to býložravci, kteří se živili listím, plody a výhonky. Jejich přirozeným nepřítelem byl orel Haastův – největší orel všech dob. V roce 1300 připluli na Nový Zéland první Polynésané. Pro ptáky moa to bylo zničující – lidé obrovské, ale také zřejmě docela pomalé ptáky lovili, plenili jejich hnízda a káceli stromy v pralesech, které byly jejich životním prostředím. Pouhá dvě staletí tak stačila na to, aby celý ptačí řád přestal existovat. A zanedlouho poté vyhynul i lovec ptáků moa orel Haastův. 

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.