-53 milionů až -40 milionů
Gastornis

Nelétavý pták s mohutným zahnutým zobákem byl tradičně považován za predátora, který se specializoval na lov savců, jako byli malí prakoníci. Nedávný výzkum jej však ukazuje jako býložravce – hákovitý zobák, typický pro dnešní dravé ptáky, mu zřejmě sloužil k louskání ořechů. Od dravců se totiž Gastornis (známý i pod jménem Diatryma) lišil svými končetinami, které neměly na prstech drápy přizpůsobené uchopování kořisti. Navíc byl zřejmě jen velmi pomalým běžcem, kterému by savčí kořist snadno utekla. Gastornisové žili v Severní Americe, Asii a nejdéle v Evropě, kde vyhynuli asi před 40 miliony lety. Příčina jejich vyhynutí není jasná, viníkem ale mohla být jak klimatická změna, tak zvyšující se konkurence ze strany savců.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.