Popsán 1903
Brachiosaurus

Až 26 metrů dlouhý brachiosaurus byl dlouho pokládán za vůbec největšího známého dinosaura, před koncem tisíciletí ho však z trůnu sesadily nově objevené druhy sauropodů. Po jeho objevu se vědci domnívali, že tak obrovské zvíře neuneslo svou váhu a muselo stát ve vodě, která jej nadnášela. Pozdější výzkumy však ukázaly, že brachiosaurus byl čistě suchozemským zvířetem, které se živilo spásáním nejvyšších pater stromů. I když se na rozdíl od jiných sauropodů zřejmě také nedokázal vzepnout na zadní nohy, díky dlouhému krku dosáhl až do devítimetrové výše.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.