Popsán 1986
Baryonyx

Baryonyx byl příbuzný spinosaurům, neměl však tak výraznou hřbetní plachtu. Své jméno, které znamená „těžký dráp“, dostal podle prodloužených drápů na palcích předních končetin, které měřily až 35 cm. Byl asi 10 metrů dlouhých a podle úzkých čelistí, které se podobají čelistem dnešních gaviálů, se zdá, že lovil zejména ryby a přiživoval se na mršinách.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.